Statuut & Handvest Hypnovisie

in Over Hypnovisie

De Vereniging Hypnovisie, opgericht in Breda op 15 februari 1997, legt hierbij vast als Statuut en Handvest de volgende doelstellingen:

  • Het vaststellen van normen waaraan bij de Vereniging aangesloten hypnotiseurs zich dienen te houden bij de uitoefening van hun beroep.
  • Het bevorderen van kennis en vaardigheden van hypnotiseurs ter verhoging van de kwaliteit van hun dienstverlening.
  • Het aanbieden van (na)scholingsprogramma’s in Hypnose en aanverwante onderwerpen.
  • Het aanmoedigen van educatieve activiteiten om de kennis en het begrip van Hypnose te bevorderen.
  • Het bevorderen van de bekendheid met en de acceptatie van Hypnose door het publiek.
  • Het stimuleren van onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het gebied van Hypnose.
  • Het aanbieden van nuttige groepsvoordelen aan leden.
  • Het samenwerken met andere beroepsgroepen, die gemeenschappelijke doelen, ethiek en belangen hebben.
  • Het aanbieden van individuele begeleiding aan leden in verband met de verkoop van hun diensten en de bedrijfsvoering van hun praktijk.
  • Het voorzien in een professionele, educatieve en vriendschappelijke organisatie met het oog op het verenigen van mensen met een serieuze interesse in Hypnose.