Regressie

in Specialisaties

Uitgangspunt van regressie is dat de herinnering aan alles wat een mens vanaf zijn geboorte of zelfs conceptie heeft meegemaakt in zijn lichaamssysteem is opgeslagen. Die informatie kan – indien van belang – tijdens een sessie op een verrassend eenvoudige manier naar voren komen en worden gebruikt om inzicht te krijgen in de problematiek van de cliënt.

Regressie werkt vaak tijdbesparend

Het gebruik van regressie is een van de krachtigste hulpmiddelen bij de toepassing van hypnose en kan veel tijd besparen. Een elegante toepassing – de zogenaamde silent regression – is die, waarbij de cliënt op een zodanige manier met zijn innerlijk zelf communiceert, dat de therapeut daarbij alleen zorgt voor een veilig kader en het proces begeleidt zonder dat hij hoeft te weten wat er zich op dat moment van binnen bij de cliënt afspeelt. Het mooie van deze methode is dat de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd is.

Een ander voorbeeld is het laten herbeleven door de cliënt van de eerste sigaret om vanaf daar een nieuwe rookvrije start te kunnen maken.

Regressie en vorige levens

Regressie kan ook betrekking hebben op het verkrijgen van nuttige informatie uit vorige levens (reïncarnatietherapie) en zelfs vanuit het zogenaamde tussenbestaan ook wel spirituele of zielsregressie genoemd, refererend aan het leven tussen deze levens / Life Between Lives.

Om discussies hierover bij voorbaat uit te sluiten: het al dan niet geloven in het bestaan van deze laatstgenoemde concepten is niet van belang. Belangrijk is dat zij werkzaam kunnen zijn om inzicht te krijgen in diepere levensvragen.