Hypnose

Meer weten over hypnose en hypnotherapie? Hier staan alle artikelen over deze onderwerpen op een rij, inclusief een literatuurlijst over hypnose en gerelateerde onderwerpen.

Hypnose is een vorm van trance. Trance is een natuurlijke staat van bewustzijn die te vergelijken is met bijvoorbeeld dagdromen.

Bij hypnose wordt gebruik gemaakt van trance om een bepaald doel te bereiken.

In deze staat van bewustzijn (hypnotische trance) verschuiven de logische en analytische vermogens naar de achtergrond, waardoor de persoonlijke, diepere niveaus van het bewustzijn bereikt en gebruikt kunnen worden ten behoeve van het beoogde doel.  [Lees verder…]

Iedere mens heeft in zijn geest twee verschillende dimensies: de bewuste geest (of het uiterlijk bewustzijn) en de niet-bewuste geest (of het innerlijk bewustzijn).

Het uiterlijk bewustzijn probeert alles op een logische, verstandelijke manier te verklaren. Het innerlijk bewustzijn is de opslagplaats van het geheugen en omvat de creatieve, intuïtieve en spirituele vermogens van de mens.

Ons innerlijk bewustzijn ontvangt en bewaart – zonder daarover te oordelen – alle waarnemingen die wij binnen krijgen vanuit onze persoonlijke ervaring en achtergrond. [Lees verder…]

Hypnose en hypnotherapie is een veilige en effectieve toepassingsmogelijkheid voor een breed scala aan situaties waarbij het gaat om het motiveren van mensen, persoonlijke groei, het stellen van doelen en het behandelen van bepaalde klachten.

Het kan onder meer gebruikt worden bij: [Lees verder…]

Het aanleren aan de cliënt van zelfhypnose is een van de mogelijkheden van het werk van de hypnotherapeut.  [Lees verder…]

Een eerste bezoek aan een hypnotherapeut zal in de eerste plaats een kennismaking zijn. U zult iets te horen krijgen over hypnose en ermee vertrouwd raken. [Lees verder…]

In dit artikel krijg je antwoord op veel gestelde vragen over hypnose. [Lees verder…]

Hieronder volgt een literatuurlijst van Nederlandse boeken en vertalingen waarin hypnose en hypnotherapie besproken worden. [Lees verder…]

Van stress naar vrijheid en gezondheid is een boek voor mensen die vaker fris en uitgerust wakker willen worden.

Wil je beter kunnen omgaan met de stress van elke dag zodat je beter functioneert in dit snelle informatietijdperk? Je concentratievermogen en je geheugen verbeteren? Of wil je leren de emotionele stress tengevolge van een ziekte te hanteren?

De wereld draait op [Lees verder…]