Life between Lives™

in Specialisaties

In het Nederlands heet Life Between Lives (LBL): Leven Tussen de Levens (LTL).

Deze methode maakt gebruik van informatie uit het zogenaamde tussen- bestaan: de wereld waar onze individuele ziel verblijft tussen haar verschillende incarnaties. Het wordt ook wel spirituele of zielsregressie genoemd en gaat een stap verder dan reïncarnatie therapie door middel van regressie.

Achtergrond van Life Between Lives

LBL© is gebaseerd op het werk van Dr. Michael Newton. Zijn boeken zijn inmiddels in het Nederlands vertaald. Meer informatie hierover op de Amerikaanse site https://www.newtoninstitute.org/.

Waarom komen mensen voor een LBL ervaring? Indien ze ontevreden zijn met hun huidige levenssituatie en zoeken naar zin-vragen, als:

  • Waarom moet mij dit overkomen?
  • Waarom ben ik hier?
  • Wat kan ik hiervan leren?

Om dit soort vragen te durven stellen op een dieper niveau in jezelf en om te luisteren naar de antwoorden, is bereidheid en openheid nodig.

Om discussies over dit onderwerp bij voorbaat uit te sluiten: het al dan niet geloven in het bestaan van het hier beschreven concept is niet van belang. Belangrijk is dat het werkzaam kan zijn en bedoeld is om inzicht te krijgen in diepere persoonlijke levensvragen.