Hypnotherapeut Breda

in Hypnotherapeuten

Hypnotherapeut in Breda: Franklin SluijtersHypnotherapeut F. Sluijters, arts, heeft zijn praktijk in Breda (Ulvenhout).

Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 076 – 565 14 68 / 06 – 23 77 23 79  en op het e-mailadres: sluijters@planet.nl

Achtergrond van deze hypnotherapeut in Breda (Ulvenhout)

Huisarts in eigen praktijk (1970-2000). Vanaf 1996 lid N.G.H. Het deskundig gebruik van hypnose ervaar ik als een uniek middel voor elk mens om te leren zijn aangeboren vermogens verder te ontwikkelen. Daarom heb ik in 2001 besloten om op een andere manier verder te werken met mensen en ook om mijn steeds groeiende kennis en ervaring op dit gebied door te geven via o.a. lezingen en publicaties.

Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de manier waarop wij omgaan met het verwerken van onze persoonlijke gedachten en emoties. Deze kunnen ons zodanig bezig houden, dat zij leiden tot hinderlijke ideeën en gewoontes. Dit berust vaak op onbewuste programmeringen uit onze jeugd, die niet meer passen in de huidige levensfase. Dit kan psychische en ook lichamelijke klachten veroorzaken die onze levenskwaliteit verminderen.

Op den duur kan de hierdoor ontstane chronische stress via de belasting van ons immuunsysteem zich uiten in verschijnselen als burnout en symptomen van allerlei lichamelijke ziektes.

Hoe werkt hypnotherapeut F. Sluijters?

Een sessie is een interactief gebeuren tussen twee mensen. Ik ga meestal uit van de emotionele invalshoek, omdat emoties -die zich uiten in de lichamelijke gevoelens die er mee gepaard gaan – altijd de weg wijzen naar de onderliggende oorzaak.

Door deze directe benadering zijn één of twee sessies vaak voldoende om weer verder te kunnen. Hypnotherapie is geen psychotherapie in de gangbare zin.

Ik werk met Regressie en andere effectieve technieken als EFT en NLP. Verder help ik alle leeftijdscategoriën, schrijf geen medicijnen voor en zal zo nodig altijd (terug) verwijzen naar huisarts of specialist. Sinds 2009 werk ik op speciaal verzoek ook met LBL®.

Neem contact op met deze hypnotherapeut Breda (Ulvenhout):

Nadere inlichtingen via e-mail sluijters@planet.nl of telefonisch 076 – 565 14 68 / 06 – 23 77 23 79.

F.W.J. Sluijters, arts
Akkerstraat 21
4851 AJ Ulvenhout
076 – 565 14 68 of 06 – 23 77 23 79
sluijters@planet.nl