Hypnose – Wat is hypnose?

in Hypnose

Hypnose is een vorm van trance. Trance is een natuurlijke staat van bewustzijn die te vergelijken is met bijvoorbeeld dagdromen.

Bij hypnose wordt gebruik gemaakt van trance om een bepaald doel te bereiken.

In deze staat van bewustzijn (hypnotische trance) verschuiven de logische en analytische vermogens naar de achtergrond, waardoor de persoonlijke, diepere niveaus van het bewustzijn bereikt en gebruikt kunnen worden ten behoeve van het beoogde doel. 

Hypnose is een staat van gerichte concentratie waarbij de cliënt meer open staat voor informatie, die anderszins niet te bereiken is.

Hypnotherapie is het therapeutisch gebruik maken van hypnose.