Hypnose – Vragen over Hypnose beantwoord

in Hypnose

In dit artikel krijg je antwoord op veel gestelde vragen over hypnose.

Kan ik worden gehypnotiseerd?

Ja, ieder mens met een normale intelligentie kan worden gehypnotiseerd.

Kan ik in hypnose iets zeggen of doen wat ik niet wil?

Nee, dit is een van de meest voorkomende misverstanden over hypnose.

Veel mensen zijn bang voor controleverlies en denken dat zij in hypnose hun diepste, meest verborgen geheimen zullen prijsgeven.

Als u gedachten, ideeën of informatie privé wilt houden, dan zult u dat ook doen. Bovendien, zult u in hypnose niets doen dat in strijd is met uw principes.

Zal ik mij van alles bewust zijn?

U kunt elk woord horen dat de hypnotherapeut zegt en u kunt alle omgevingsgeluiden waarnemen.

Zal ik mij na afloop herinneren wat er gebeurd is?

De meeste cliënten herinneren zich alles na afloop van een sessie. Enkelen kunnen in een diepe hypnotische trance geraken en zich na afloop niet meer elk detail herinneren. De therapeut kan u zonodig daarbij helpen.

Kan ik in hypnose blijven?

Dit is onmogelijk; aan elke trance komt een einde, hetzij op aanwijzing van uw hypno­therapeut, hetzij spontaan.

Hoe weet ik dat ik in hypnose ben geweest?

Veel cliënten ervaren hypnose als een normale staat van zijn.De therapeut kan u wijzen op mogelijke kenmerken van hypnose.

Is hypnose geschikt voor kinderen?

Ja, kinderen kunnen veel baat hebben bij hypnose. Omdat voor kinderen hypnose een veel natuurlijkere staat is dan voor de meeste volwassenen, gaan ze makkelijk en vaak spelenderwijs in hypnose.