Hypnose – Specialisaties op gebied van Hypnose

in Specialisaties

HypnoCoaching™

In deze tijd maken steeds meer mensen gebruik van een meer persoonlijke begeleiding met behulp van een coach. Door daarbij gebruik te maken van hypnotische technieken in combinatie met NLP wordt het coachen efficiënter en effectiever.

NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP is voortgekomen uit het werk van Milton H. Erickson en staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Bij NLP worden patronen van taal en zintuiglijke waarneming systematisch met elkaar in harmonie gebracht om een bepaald doel te bereiken. Het is mogelijk om zodoende een andere kijk op het leven te bewerkstelligen en daardoor tot een ander gedrag te komen.

EFT – Emotional Freemdom Technique

EFT staat voor ‘Emotional Freedom Technique’. Het is een techniek die zowel in combinatie met hypnose als ook afzonderlijk wordt toegepast. Het maakt deel uit van een nieuwe psychologische richting (Energy Psychology) die de laatste decennia in de VS is ontwikkeld.

De energetische principes van EFT zijn gebaseerd op een combinatie van inzichten uit de kwantumfysica met die uit de duizenden jaren oude acupunctuurleer.

Tijdens het toepassen van EFT wordt de emotionele lading van een ervaring direct verminderd. Het is een techniek die eenvoudig is aan te leren. 

Regressietherapie

Regressietherapie is een therapievorm waarbij terug wordt gegaan in de tijd. Hierbij kunnen situaties of gebeurtenissen uit het verleden op een veilige manier worden herbeleefd.

Het doel van deze herbeleving is inzicht en bewustwording te verkrijgen om daarmee belemmeringen in het hedendaags functioneren te transformeren.

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie is een vorm van regressietherapie waarbij met behulp van hypnose teruggegaan wordt naar veronderstelde vorige levens.

LBL – Life Between Lives

‘Life Between Lives’ staat voor het therapeutisch werken in het ‘Leven tussen Levens’ in, oftewel voor het beantwoorden van levensvragen via het tussenbestaan.

Andere woorden die hier worden gebruikt zijn: Zielsregressie, Zielenreis, Spirituele Regressie. Zie dit artikel voor meer informatie over LBL.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van oogbewegingen om emotionele ervaringen positief te herprogrammeren.

Lees verder over EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

PMA – Progressive Mental Alignment

PMA staat voor Progressive Mental Alignment en dit komt voort uit recente opzienbarende conclusies door het verbinden van onderzoeksresultaten en ontdekkingen op het gebied van biologie, fysiologie, neurologie, psychologie en kwantumfysica.

Lees verder over PMA – Progressive Mental Alignment

Specialisatie op toepassingsgebied

Naast de eerder genoemde specialisaties op basis van technieken, zijn specialisaties ook te onderscheiden naar specifieke toepassingsgebieden.