Ethische richtlijnen voor hypnotherapeuten

in Over Hypnovisie

Al onze leden conformeren zich aan de ethische code van de National Guild of Hypnotists, welke uitgaat van de volgende beginselen:

  • het lichamelijk en geestelijk welzijn en de veiligheid van de cliënt zijn de belangrijkste uitgangspunten,
  • de leden zullen hypnose slechts gebruiken binnen de grenzen van hun training en competentie en de geldende  wettelijke bevoegdheden en naar buiten toe waarheidsgetrouwe informatie geven over hun kwalificaties,
  • waar het gaat om hulp bij medische indicaties dient dit vergezeld te gaan van een schriftelijk verzoek van de behandelend arts,
  • indien een cliënt – die niet verwezen is – door zijn gedrag, voorkomen of uitspraken redelijkerwijs aanleiding mocht geven  dat hij door een arts gezien moet worden, kan slechts in behandeling worden genomen na diens toestemming.