De Vereniging Hypnovisie

in Over Hypnovisie

De Vereniging Hypnovisie, vereniging voor hypnotiseurs en hypnotherapeuten, nu met 62 leden, werd in 1996 in Nederland opgericht. Ze is opgericht als afdeling van de National Guild of Hypnotists (NGH).

De NGH werd in 1951 opgericht in de Verenigde Staten en is inmiddels de oudste en grootste beroepsvereniging in haar soort ter wereld. NGH - National Guild of Hypnotists

Onze leden hebben hun basisopleiding gevolgd onder auspiciën van de National Guild en zijn door de NGH gecertificeerd.

Daarnaast hebben veel van onze leden zich gespecialiseerd op verschillende therapeutische gebieden.

Voor meer informatie over de NGH zie de website ngh.net

Doelstelling Hypnovisie

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van kennis en vaardigheden van de leden ter verhoging van de kwaliteit van hun dienstverlening, het bevorderen van de bekendheid met en de acceptatie van hypnose bij het publiek.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van (na)scholingsprogramma’s op het gebied van hypnose en aanverwante gebieden, het vaststellen van normering eisen waaraan de leden dienen te voldoen.